Ontwikkelingen

Onderwijsorganisaties verantwoordelijk voor vastgoedbeleid
Veranderingen in de regelgeving zoals leerlinggebonden financiering, doordecentralisatie van middelen met een toenemende verantwoordelijkheid voor de huisvesting en passend onderwijs maken het voor het onderwijs noodzakelijk om zelf de regie te gaan voeren over het vastgoed. Lees verder over de actualiteit en het strategisch vastgoedbeleid. Lees meer

NHC en NIC tarieven of kapitaallastenvergoeding 2015  
Compensatie vaste activa AWBZ en GGZ  ca-300-563
Invoering NHC en NIC bestaande zorgaanbieders  ca-300-604
Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders  ca-300-610
Tarieven NHC en NIC bestaande zorgaanbieders  ca-br-1512a
Invoering en tarieven NHC en inventaris nieuwe zorgaanbieders  ca-300-592
Prestatiebeschrijving en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ  ca-300-582

Uniek en exclusief in de markt. Online vastgoedrekenen.
De software module 'online Vastgoedrekenen' . Hiermee vergroten zorgorganisaties hun grip en control op haar vastgoed, met kostenbesparingen tot gevolg. Lees meer

Sentus heeft een strategische samenwerking met CP-FM en Facilty2 (F2).
CP-FM (Den Haag) is specialist en business partner in informatie en controlling vraagstukken. CP-FM gebruikt onder andere de door Sentus gegenereerde vastgoed en financiële data voor een financiële meerjarenplanning van de zorgorganisatie. Met behulp van deze forecast krijgen organisaties inzicht in hun verwachte kasstromen en bedrijfsresultaten waardoor tijdige bijsturing mogelijk is.

F2 (Den Bosch) richt zich als specialist al jaren op het onderhoud en beheer van vastgoed en de facilitaire processen die zich binnen het maatschappelijk veld afspelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het eersteklas FMIS-pakket WISH. Samen met F2 heeft Sentus de module online Vastgoedrekenen ontwikkeld. De module houdt rekening met de regels die de WTZi aan een zorginstellingen stelt. Compensatieregeling, huurprijsberekening, toetsing impairment, discontovoet, ZZP-tarieven, etc. al deze zaken zijn onderdeel van het pakket. Uniek aan deze module is de mogelijkheid om een financiële meerjarenplanning met tussentijdse verandering van parameters op te stellen.
 

Disclaimer