Financieel management

Gehandicaptenzorg (GHZ) 

ZIDERIS   
• Jaarrekening   

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
BASCULE  
• Financial controller a.i.
RMC GROOT KLIMMENDAAL (revalidatiezorg)  
• Optimaal verbeteren van de planning en control cyclus Lees meer  
• Financial controller a.i. en strategisch vastgoedplan  Lees meer

Verpleging en Verzorging (V&V) 

ZORGBOERDERIJ DE STOLP
• Aanvraag financiering nieuwbouw (uitbreiding)
PROTESTANTS CHRISTELIJK ZORGGROEP CRABBEHOFF   
• Financieel management
OSIRAGROEP  
• Medewerker financieel beheer a.i.
• Financial controller a.i.
• Integratie en implementatie administratieve processen Amstelring

PCSOH  
• Quick scan financiële administratie
PRO SENECTUTE 
• Controller a.i.
• Concerncontroller a.i.

Overige 
GEMEENTE RIJSWIJK  
•  Training online Vastgoedrekenen
ZORGCOOPERATIE NEDERLAND
• Opzetten mobiliteitspool flexibele krachten
• Financial controller a.i. 

Disclaimer