Vastgoed

Verpleging en Verzorging (V&V) 
PRO SENECTUTE   
• Structuurontwerp Wildhoef
• Businesscase nieuwbouw

NOVADIC-KENTRON 
• Strategisch vastgoedplan
• Online vastgoedrekenen
• Begeleiding proces meerjarenonderhoud 

PCSOH  
• Advisering verhuur scheiden wonen en zorg
• Strategisch vastgoed kader

HOZO 
• Second opinion businesscase  
FUNDIS/VIERSTROOM 
• Online vastgoedrekenen
• Begeleiding proces meerjarenonderhoud
• Procesbegeleiding verhuurbeheer
• Ontwikkeling en bouwprocesmanagement revalidatiecentrum Vivaldi 13.000 m2 te Zoetermeer
  Lees meer
• Herstructurering 't Seghe Waert
• Tijdelijke huisvesting Monteverdi voor Vierstroom en Saffier, 14.000 m2
• Boekwaardeproblematiek REC
• Businesscase vastgoed portefeuille
• Estafetteflat Gouda

ZONNEHUISGROEP VLAARDINGEN (vh. Zorgcombinatie Nieuwe Maas)
• Proces- en kwaliteitsbewaking Parc Drieën-Huysen
• Businesscase Parc Drieën-Huysen
• Bouwprocesmanagement Jongerenhuisvesting Niet Aangeboren Hersenletsel
• Opstellen Strategisch Vastgoed Plan

RIEDERBORGH 
• Ontwikkeling en bouwprocesmanagement verpleeghuis 11.000 m2 te Ridderkerk

SUTFENE  
• Ontwikkeling en bouwprocesmanagement 40.000 m2 zware zorg te Zutphen

VOLCKEART 
• Ontwikkeling en bouwprocesmanagement verpleeghuis 40.000 m2 te Dongen

PROTESTANTSE ZORGGROEP CRABBEHOFF 
• Strategische vastgoedadvisering
WONINGSTICHTING SAMENWERKING VLAARDINGEN   
• Procesmanagement zorgwoningen

WONINGSTICHTING DINTELOORD   
• Haalbaarheidsanalyse  
WOONBEDRIJF IEDER1   
• Ontwerpbegeleiding en bouwprocesmanagement zorgcomplex

VIVIUM 
• Ondersteuning vastgoedmanagement op gebied van strategisch beleid
• Projectmanagement verbouw en onderhoud
 

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)   
MUTSAERSSTICHTING 
• Businesscase
• Bouwprocesmanagement

YULIUS (voorheen RMPI)
• Vastgoedmanager a.i.
• Bouwprocesmanagement cluster IV Het Tij Lees meer
• Bouwprocesmanagement cluster IV De Gaard
• Bouwprocesmanagement cluster IV Ilex-college Lees meer

MOC 't KABOUTERHUIS  
• Advisering budgetoverschrijding aanbesteding project West
• Bouwprocesmanagement diverse deelprojecten
• Bouwprocesmanagement renovatie en nieuwbouw Amsteldijk Amsterdam Lees meer
• Contract vorming onderhoud en beheer vastgoed

SPIRIT 
• Haalbaarheidsstudie aankoop voormalig JJI 't Nieuwe Lloyd te Amsterdam

BASCULE 
• Verkoop vastgoed Lauriergracht te Amsterdam
• Ontwerpbegeleiding kinderpsychiatrisch ziekenhuis te Duivendrecht
• Medewerker planning & control a.i.
• Strategisch Vastgoed Plan

VICTAS (vh. Centrum Maliebaan) 
• Diverse haalbaarheidsstudies

RODERSANA 
• Toelatingsaanvraag oprichten private verslavingskliniek

DIMENCE (vh. Zwolsepoort) 
• Ontwikkeling en bouwprocesmanagement 30.000 m2 ten behoeve van verslavingszorg

GGNET 
• Procesbegeleiding herhuisvesting zorglijndirecties en stafafdelingen Lees meer
• Pilot CREM (vastgoedbeheer en vastgoedrekenen) implementatie
• PvE en businesscase dagbesteding

Gehandicaptenzorg (GHZ)
ZOZIJN 
• Directie adviseur
• Businesscase vastgoedportefeuille inzake financiering
• Contractvorming en onderhandeling rondom huurprojecten
• Projectbegeleiding

ABRONA
• Begeleiden initiatieffase omgekeerde integratie
• Advisering diverse projecten
• Contractvorming en onderhandeling rondom huurprojecten
• Sturing geven aan projectadministratie en verzorgen van eindafrekeningen
• Vastgoedregistratie en vastgoedrekenen totale portefeuille mbv online VASTGOEDREKENEN

ZUIDWESTER 
• Vastgoedregistratie en vastgoedrekenen totale portefeuille mbv online VASTGOEDREKENEN

Ziekenhuizen (Cure)
SINT MAARTEN MEDICAL CENTER (SMMC) 
• bouwprocesmanagement

Disclaimer