Wat wij doen

Sentus is hét bureau voor strategische, tactische en operationele werkzaamheden
op het gebied van vastgoed en financiën.
Voor organisaties met maatschappelijke doelstellingen zoals zorgorganisaties, onderwijs, gemeenten en woningcorporaties.

We staan opdrachtgevers bij in het bepalen en realiseren van hun doelstellingen en we ontzorgen door reguliere, jaarlijks terugkerende werkzaamheden uit handen te nemen. Van abstract strategisch tot concreet praktisch en gericht op grip en control.

Shared Service oplossing
Sentus biedt instellingen in de zorg en maatschappelijke dienstverlening een Shared Service oplossing, Sentus4Care, voor de ondersteunende werkzaamheden die nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering zoals financiële administratie, administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en vastgoedbeheer.

De reguliere en frequent voorkomende werkzaamheden worden door Sentus uitgevoerd vanaf het kantoor van Sentus en de opdrachtgever krijgt door middel van detail- en managementrapportages en een toelichting frequent een update van de stand van zaken. 
Dit genereert grip en control.

Consultancy
Voor initiële vraagstukken op de gebieden van vastgoed en financiën adviseert Sentus op projectmatige basis.
Deze aanpak heeft als doel het leveren van een advies waarmee voor een opdrachtgever een éénmalig vraagstuk wordt opgelost of waarmee de opdrachtgever het vraagstuk zelf kan oplossen. 
In de advisering over deze vraagstukken maken we voor het objectiveren van de oplossingsrichting zo veel als mogelijk gebruik van onze Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) zoals markt, functionaliteit, kosten, techniek, locatie, financiën en imago.

Disclaimer