Financieel management

Veel zorginstellingen krijgen te maken met bezuinigingen en hebben een efficiëntieslag te maken. Financiële afdelingen moeten sneller, frequenter en volgens steeds veranderende regels rapporteren. Hierdoor neemt de werkdruk toe. Voor een gezonde bedrijfsvoering is een gedegen financieel management onontbeerlijk. De financiële expertise die Sentus in huis heeft, raakt alle aspecten van dit financiële management. De financieel specialisten binnen Sentus zijn u graag van dienst bij het opstellen van adviezen, analyses en aanbevelingen aan alle betrokken partijen.

Meerdere rollen
Als het om financiën gaat kan Sentus meerdere rollen vervullen. We kunnen een controlerende functie hebben, als vertrouwenspersoon fungeren en interne opleidingen verzorgen. Ook kunnen we u tijdelijk ondersteunen binnen uw financiële afdeling. Een andere manier waarop we organisaties ondersteunen is het uitvoeren van de gehele financiële administratie voor de organisatie door het outsourcen. Kwaliteit, tijdigheid en continuitiet zijn hiermee geborgd.
Lees meer over het financieel management en onze outsource oplossing
 

Persoonlijk advies? Neem dan direct contact op met:


  Cees Barendsma
  06 55 77 42 30
  085 489 09 83
  cees.barendsma@sentus.nl

 

 


               

                                             

 

Disclaimer