Menu

Haalbaarheidsonderzoek Zorgboerderij Noord Holland

Scroll verder
Sentus heeft opdracht gekregen voor het maken van een Haalbaarheidsonderzoek voor een Zorgboerderij in Noord Holland.
In de Initiatieffase onderzoekt en toetst Sentus de financiële haalbaarheid op basis van het aangeleverde Programma van Eisen.
Bij een positief advies zal  Sentus ook mogelijke investeerders of beleggers benaderen.
Doordat Sentus in een vroeg stadium bij dit project betrokken is, is een optimale inbreng in dit mooie bouwinitiatief mogelijk.

Onze projecten

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact