Menu

Advisering project Estinea 22 nieuwbouwappartementen

Scroll verder

Estinea krijgt 22 nieuwbouw appartementen aan de Spoorstraat in Doetinchem.

Sentus mocht het afgelopen kwartaal aan dit mooie project een bijdrage leveren, in opdracht van zowel Estinea als Hoornstra. Lees meer….

 

Voor het project renovatie en nieuwbouw De State Hillegersberg te Rotterdam is Fase 2 op 22 juni jl. gestart met het strippen van gebouw Strauss.

In de Nederlandse bossen groeien 60 woningen per dag. Hout maakt een opmars als bouwmateriaal in de vorm van cross laminated timber (CLT).
Lees hier het artikel in de Volkskrant

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 8 oktober jl. de Kamerbrief ‘Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen’ gepubliceerd.
Lees hier de Kamerbrief.

Sentus heeft, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, samen met opdrachtgever Fundis een bijdrage geleverd aan het hergebruik van goede bouwmaterialen. In het voormalig verpleeghuis Monteverdi te Zoetermeer hebben we, als 1 team vakkundig en met veel plezier, vrijloop deurdrangers gedemonteerd voor hergebruik in het project De State in Rotterdam.

 

Sentus heeft in opdracht van Sorghuys Investments een plan ontwikkeld voor een nieuw op te zetten woonzorg concept. Op basis van dit plan is dit prachtige rijksmonument nu definitief verkocht aan Sorghuys Investments. Lees hier de publicatie van makelaar Van de Water van 25 april 2019.

Kan de juiste woning je uit het verpleeghuis houden? Het CPB publiceerde hierover een discussion paper op 25 april 2019.
Een studie van Maaike Diepstraten, Rudy Douven en Bram Wouterse.

Sinds 2016 is Sentus, samen met haar samenwerkingspartner Sorghuys Investments, adviseur van de vastgoedontwikkeling van het wellness- en  onthaastingscentrum Stadshagen in Zwolle. Sentus heeft hierbij het ontwerpproces vanaf de initiatieffase begeleid inzake het functioneel en technisch programma van eisen, een structuurontwerp inclusief installaties hoofdopzet en de investeringskosten benaderen van passende financiers.
Zojuist is de eerste mijlpaal gevierd met de goedkeuring door het  college van B&W om het onthaastingscentrum op deze locatie in Zwolle te gaan ontwikkelen en de prachtige en ruime kavel aan onze opdrachtgever te verkopen. Het onthaastingscentrum biedt uitgebreide wellnessvoorzieningen en onderscheidt zich op het vlak van zingeving (meditatie, yoga), uitrusten & beleven (sauna’s, zwembaden), doelgericht & actief (fitness, bootcamp) en gezondheid & medisch (fysio, acupunctuur).
De VO-fase is eind december 2019 afgerond!

Lees hier het persbericht van de gemeente Zwolle.

Sentus start per februari 2019 met de prachtige taak om betreffende scholen in de provincie Groningen bouwkundig slim te versterken en de nieuwe scholen sterk te ontwerpen en conform te bouwen ! Sentus is gevraagd deze projecten te leiden in het ontwerp- en in de uitvoeringsfase. Lees meer…

 

 

Met drie generaties op 50m2.
Automatische aanpassingen aan het interieur is de toekomst. Lees meer over dit artikel van dr. Henriette Bier, TU Delft Bouwkunde (robotic building).

In De Wijk heeft Sentus voor het Noord-Oosten een extra steunpunt gevestigd.
Hierdoor is Sentus ook gemakkelijker bereikbaar voor klanten in het Noord-Oosten van Nederland.
De adviseur op locatie is senior projectmanager, de heer Martino Minnema, bereikbaar op telefoonnummer 06 45 22 45 60.
Het adres is:
Sentus
Dunningerhof 24
7957 EN  De Wijk
Sentus heeft vanuit particulier initiatief de opdracht gekregen voor de voorbereidingen en aanbesteding + directievoering van de interne verbouw en renovatie van de woning aan de Derde Helmersstraat te Amsterdam.
De verbouw en renovatie omvat onder andere geheel nieuwe installaties, maken van muurdoorbraken met constructieve aanpassingen, nieuwe buitenkozijnen en het realiseren van dakterrassen.

De subsidie stimuleert zorginstellingen energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken. Een zorginstelling kan subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen en voor het verkrijgen van een keurmerk op het gebied van verduurzaming. In de miljoenennota 2018 is opgenomen dat deze stimuleringsregeling ook in 2019 kan worden aangevraagd. Lees meer

De NZA heeft haar tarieven voor 2019 voor de VPT en ZZP gepubliceerd. Lees hier de bijlage bij BR/REG-19121

Sinds 1 juli 2018 is het kantoor van Sentus bv gevestigd in Soesterberg. Zie hieronder de foto’s van voor en na de verbouwing.
U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!

Voor alle contactgegevens klikt u hier.

Laatste nieuws

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact