Menu

Programma van Eisen (PvE)

Scroll verder

Het PvE geeft inzicht in de wensen en eisen van de opdrachtgever ten aanzien van de huisvesting (functioneel, ruimtelijk en technisch). In het PvE wordt verwoord: wie je bent, wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet/wilt doen en wat je daarvoor nodig hebt.

Het PvE heeft een functie als communicatiemiddel tussen opdrachtgever en gebruikers enerzijds en ontwerpende partijen anderzijds. Het PvE vormt het vertrekpunt voor het ontwerpproces van een architect en de technische adviseurs. Tijdens het ontwerpproces worden de ruimten, zoals opgenomen in de ruimtelijst, ingepast in het ontwerp.

Tevens is het PvE in een huisvestingsproject een basis om de kwaliteit te toetsen en bij te sturen. Door in deze fase van het project goed na te denken over de relaties tussen het primaire proces en de huisvesting kunnen tegenvallers in een latere fase van het bouwproject of in het gebruik worden voorkomen.

Sentus heeft veel ervaring met het schrijven van een programma van eisen voor verschillende opdrachtgevers. Hierbij valt te denken aan verpleeghuizen, revalidatiecentra met behandelzone en beddenhuis, poli’s, een zorgpension, scholen en zelfs een Wellness centrum.

Aan het einde van de verschillende ontwerpfasen (Voorontwerp, Definitief ontwerp) stelt Sentus altijd een fasedocument op, enerzijds als markeringspunt van de betreffende fase en anderzijds als vertrekpunt voor de volgende fase. Tijdens het ontwerptraject, maar zeker ook in een fasedocument, wordt het ontwerp steeds getoetst aan de gestelde uitgangspunten uit het Programma van Eisen. Op deze manier houden we grip op het project.

Onze diensten

Behoefte aan een persoonlijke oplossing?

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact