Menu

Nieuwbouw uitbreiding De Hogewey te Weesp

Vivium Zorggroep

Scroll verder

Nieuwbouw uitbreiding 28 cliënten De Hogewey te Weesp, opgeleverd januari 2018

donderdag 29 september 2016

Vivium Zorggroep heeft Sentus gevraagd om de nieuwbouw uitbreiding van één van haar locaties te begeleiden. Vivium is een grote aanbieder van ouderenzorg in de regio Gooi en Vechtstreek, Amsterdam-Zuid en Amsterdam Nieuw-West. Vanuit diverse locaties wordt kwalitatief hoogwaardige zorg geboden aan 1160 intramurale cliënten.

Voor locatie Hogewey te Weesp zal Sentus de uitbreiding begeleiden van het complex met vier woongroepen. De Hogewey is een vernieuwend woonconcept voor dementerende ouderen. Onderscheidend is de benadering van de cliënt en ruimtelijke opzet van ‘de wijk”.

Cliënten wonen in een beschermde woonomgeving, waarvan de (dorps)opzet zoveel mogelijk refereert aan een klein dorpje. Er wordt gewoond en de locatie beschikt ook over diverse overstijgende voorzieningen zoals een supermarkt, theater en een restaurant.
Hierdoor ontstaat een prettig woonklimaat, waarbinnen de cliënt zich vrij kan bewegen en die zoveel mogelijk overeenkomt met het normale dagelijkse leven. Het concept heeft sinds de oplevering veel (inter)nationale aandacht gekregen en is één van de voorbeelden voor het realiseren van nieuwe wooncomplexen voor dementerenden.

Sentus neemt voor de uitbreiding de rol van integraal bouwprojectmanager, installatie adviseur en directievoerder op zich en geeft sturing aan het gehele proces van planvorming tot en met oplevering. Centraal staat het realiseren van huisvesting die passend is bij de uitgangspunten van de Hogewey, zonder daarbij functionaliteit en het budgettair kader uit het oog te verliezen.

Het project wordt gerealiseerd bovenop de bestaande onderbouw en wordt gekenmerkt door uitdagende bouwtechnische kaders en een door de opdrachtgever gewenste korte doorlooptijd. De bouwuitvoering zal straks “going concern” worden uitgevoerd waarbij er samen met de aannemer wordt gestreefd naar een snelle uitvoering met zo min mogelijk overlast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van prefab productietechnieken en LEAN-uitvoeringsplanningen.

Vivium Zorggroep kiest met Sentus voor een scherpe en betrokken partner met jarenlange ervaring op het gebied van het begeleiden van ontwerptrajecten en directievoering in het maatschappelijk vastgoed.
September 2017 zijn de bouwwerkzaamheden gestart en in januari 2018 is het project opgeleverd !

Betrokken adviseurs vanuit Sentus zijn Martijn Kuijl, Martino Minnema, Olga Muijtjens en Harry Berghuis.

Onze projecten

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact