Menu

Bouwmanagement

Scroll verder

Bouwen is een aaneenschakeling van keuzes maken voor nu en voor de langere termijn. Bouwprojecten staan vaak tientallen jaren. Het is dus zaak om de keuzes van vandaag in lengte van jaren effectief te laten zijn. De gewenste kwaliteit wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

De organisatie van een bouwproject is een tijdelijke organisatie. In relatief korte tijd worden veel kennis en kunde bij elkaar gebracht, door middel van de juiste mensen op de juiste plek met veel kennis van zaken van ieder zijn eigen vakgebied. Sentus stuurt het bouwproject helder en strak en begeleidt u bij het maken van doordachte keuzes.

Wij ondersteunen u daarbij:

  • met een goede architect is een goed ontwerp te realiseren;
  • met goede contracten en afspraken is een bouwproject beheersbaar;
  • met de juiste aannemers is een goed bouwproject te maken;
  • zonder bouwprojectmanagement zijn voorgaande punten niet gewaarborgd.

Vanaf initiatief naar ontwikkelen naar ontwerpen tot bouwen
Sentus  is van mening dat er zowel binnen als buiten het projectteam vijf essentiële beheersaspecten zijn omtrent het ontwerpproces van een bouwwerk;
Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GOTIK).

Geld
Budgetten staan continu onder druk, door het toepassen van risicomanagement is voor een opdrachtgever continu inzichtelijk wat de financiële stand is van de totale investeringen.

Organisatie
Per fase van het bouwproject is steeds een efficiënte organisatie zowel vanuit Sentus als vanuit de opdrachtgever actief. De organisatie van een bouwproject is een tijdelijke organisatie. In relatief korte tijd worden veel kennis en kunde bij elkaar gebracht, door middel van de juiste mensen op de juiste plek met veel kennis van zaken vanuit ieder zijn/haar discipline.

Tijd
Bij complexe bouwprojecten speelt planning vaak een prominente rol in verband met de interne organisatie. Sentus brengt juist die randvoorwaarden in een overallplanning vroegtijdig in kaart. Tijdige sturing hierin draagt bij aan minimalisatie van risico’s.

Informatie
Aan het einde van elke afgeronde fase wordt een beslisdocument opgesteld. Hierdoor houdt Sentus alle betrokken partijen op de hoogte. De wisselwerking tussen de diverse disciplines van Sentus waarbij alle hoofdzaken van uw bouwproject zijn gewaarborgd, maakt het product bouwprojectmanagement van Sentus krachtig.

Kwaliteit
De uitgangspunten voor de bouwkwaliteit worden steeds vast gelegd gedurende het ontwerpproces en samengevoegd in de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten in de DNR-fase Prijs- en Contractvorming.

Samenvattend een greep uit de werkzaamheden die onder andere van toepassing zijn:

  • Programma van Eisen opstellen (ruimtelijk, functioneel en financieel)
  • Ontwerpbegeleiding
  • Budgetbewaking en afstemming financiële administratie
  • Projectorganisatie vorm geven met verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Risicomanagement
  • Aanbesteding / selectieprocedure en contractvorming

Werkwijze
Planning
Van ieder project wordt een overallplanning gemaakt per fase. De planning omvat in hoofdzaak de stappen en fasen van het bouwproject (Voorlopig Ontwerp tot en met Bouwuitvoeringsfase). Als een rode draad door de voorbereidingsplanning loopt heel vaak de overheidsprocedure. Vooral wanneer er sprake is van bestemmingsplanwijzigingen. Geen enkel bouwplan is wat dat betreft hetzelfde en vergt een andere, soms unieke, aanpak.

Bouwuitvoeringsfase
Een goede voorbereiding is het halve werk, zeggen ze wel eens. Dat geldt ook voor de werkelijke bouwperiode. Een zorgvuldige bouwvoorbereidingsfase is het fundament voor de bouwuitvoeringsfase. In deze periode worden weer nieuwe partijen aan het proces toegevoegd. Een goede samenwerking is dan ook essentieel om te komen naar de finish. De belangen van de opdrachtgever en van de bouwer leiden, hoewel verschillend van aard, uiteindelijk tot hetzelfde einddoel; het gerede bouwproject.

De opleveringsfase
De sleutel van het succes van de tijdelijke samenwerkingsverbanden is de oplevering. Dit hoort reden tot feest te zijn. Immers dit was het gezamenlijke einddoel van het bouwplan: een goed en prettig gebouw waarin een ieder zich thuis voelt.

Onze diensten

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact