Menu

Biobased en duurzaam bouwen

Scroll verder

Biobased ontwerpen en bouwen

Sentus heeft een sterke voorkeur voor de creatie van gebouw ontwerpen welke bestaan uit duurzame biobased bouwmaterialen. Snel hergroeibare grondstoffen zoals hennep, vlas, stro, riet en hout absorberen al tijdens de groeifase veel CO2 uit de lucht.

Sentus heeft begin 2018 ook daadwerkelijk gebouwd aan een woonhuis met -in een bekisting gestort- kalkhennep. De adviseurs, directievoerders en toezichthouders van Sentus zijn gecertificeerd om met deze materialen te ontwerpen en op de realisatie toe te zien (Bouwprofs en SBR CURnet). Sentus is als adviseur verbonden aan Strobouw Nederland.

Sentus Advies en Sentus Planontwikkeling streven tijdens de ontwerpfase na om daar waar mogelijk de biobased materialen toe te passen. De biobased materialen zijn zeer geschikt voor gevelafwerking en daken en alle niet-constructieve / dragende elementen van een gebouw.

Dit geldt voor alle gebouw soorten, nieuwbouw- en zeker renovatieprojecten en juist voor onze primaire opdrachtgevers in de zorg en onderwijs.

 

Duurzaamheid en bouwprojectmanagement

Sentus beschouwt duurzaamheid van gebouwen dus in materialisatie, in energetische zin en in de levensduur of exploitatieperiode van een gebouw. Vanuit onze projectmanagement of regierol streven wij in onze projecten deze kernpunten van duurzaamheid te allen tijde na.

Duurzaamheid is volgens ons dan ook zodanig een gebouw te bouwen, verbouwen of renoveren dat altijd een maximale / optimale verlenging van de verwachte levensduur wordt nagestreefd (verlenging Lifecycle). Een gebouw wordt hierdoor mogelijk veel later pas vervangen of geheel gesloopt. De systematiek van Lifecycle management (LCM) en Lifecycle costing (LCC) is voor Sentus een leidraad in de ontwerpfase. Wij stellen op basis hiervan dan ook vaak haalbaarheidsstudies op voor onze opdrachtgevers.

Sentus vindt de meest belangrijke voorwaarde voor een lange levensduur van gebouwen, dat ‘men’ van een gebouw moet gaan ‘houden’ en dat de draagstructuur van een gebouw zodanig van opzet is, dat er grote en hoge vrije overspanningen zijn of worden gecreëerd.
Goede voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de grachtenpanden en pakhuizen in Hoofd- Hanzesteden. Honderden jaren al in exploitatie door geheel verschillende gebruikers, met andere functies en nog steeds zeer geliefd.

Aandacht voor zowel ontwerp van bouwkundige detailleringen en uitvoering hiervan door vakmanschap van bouwvakkers, materiaalgebruik, constructieve slimme opzet en hoogte van ruimtes, eigen hier ons inziens aan ten grondslag.
Ook bij sloopwerkzaamheden gebruiken de adviseurs van Sentus beschikbare tools (BREEAM Duurzaam slopen en/of met behulp van online platform Madaster) om duurzaamheid na te streven. Hergebruik van sloopmaterialen en uiteraard scheiden van materialen spelen hierin een grote rol.

Sentus benadrukt juist de lange termijn

De lange termijn investeringskosten en exploitatiekosten van een project dienen, hoe weerbarstig de praktijk hierin ook is, de doorslag te geven in een beslissing over een project. Dit betreffen zowel de kapitaallasten als de overige gebouwgebonden kosten als voornamelijk energie en onderhoudskosten.

Bij de aansturing en begeleiding van de ontwerpfase alsmede de uitvoeringsfase zal Sentus adviseren die partijen te selecteren die aantoonbare referenties, kennis en kunde hebben op het gebied van energetisch hoog scorende installatietechnische oplossingen en bouwkundig of zelfs constructieve energetisch slimme concepten. Belangrijker nog is dat de verschillende experts hierin integraal kunnen denken, waardoor het uiteindelijk ontwerp niet slechts een sommatie wordt van afzonderlijke technische oplossingen, maar een integraal en elkaar aanvullend ontwerp. BIM-modellering is hiervoor een zeer goede facilitator.

Sentus zal alle inspanningen betrachten, experts aanmoedigen en ondersteunen en met objectieve methoden zoals BREEAM en LCC berekeningen prestaties in duurzaamheid van het ontwerp meten, binnen de gestelde financiële kaders.
Voor de uitvoerende partijen adviseren wij ook om met die aannemers en installateurs in zee te gaan, c.q. voor een selectie uit te nodigen, welke certificering inzake duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan en aantoonbaar in projecten hiernaar werken.

Goed en inspirerend voorbeeld zijn de ‘Solids’ gebouwen van de Stadsgenoot in Amsterdam

Sentus is jaren geleden geïnspireerd geraakt door- en betrokken geweest bij de ontwikkeling van de zogenaamde Solids van de Stadsgenoot in Amsterdam. Hierin gaat de corporatie uit bij het ontwerp van deze gebouwen van tenminste 200-jarige exploitatie, door prachtige duurzame materialen van hoge kwaliteit toe te passen. Weliswaar verhoogt dit aanvangsinvesteringen met circa 30% echter de over de lifecycle beschouwd, is dit uiteindelijk ondergeschikt. Naast de materialisatie zit het ook in het toepassen van soms (in eerste instantie) over gedimensioneerde technische infrastructuur om er nu of in de toekomst zoveel mogelijk verschillende functies in te kunnen huisvesten. Dit zonder direct alweer grote investeringen te hoeven doen in aanpassing en sloop van infrastructuur.

Onze diensten

Behoefte aan een persoonlijke oplossing?

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact