Menu

Toezicht

Scroll verder

Sentus houdt toezicht tijdens de uitvoering van uw bouwproject.

Onze Sentus ingenieurs bewaken en borgen de verlangde en contractueel vastgelegde bouwkundige en/of installatietechnische kwaliteit.
Sentus ziet toe op- en stuurt op de kwaliteit van het uit te voeren en uitgevoerde werk, conform bestek en tekeningen. De opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Daarnaast stemt de opzichter wekelijks af met alle bij het project betrokken uitvoerende partijen, architect, constructeur en gemeente.
De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door de kwaliteit van toezicht.
De taken van de opzichter worden voor de start van het werk besproken.
Vaak is dit in overleg en afstemming met de directievoerende partij.

De werkzaamheden van de opzichter bestaan onder andere uit:

  • toezicht houden van op de kwaliteit en voortgang en veiligheid van de uitvoering;
  • bewaken dat het werk volgens bestek en tekeningen wordt uitgevoerd;
  • het bewaken van de benodigde informatie, zoals kwaliteitsplannen, bemonstering en keurmerken;
  • keuring van materialen en bouwproducten;
  • het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
  • het doen van vooropnames en opstellen van proces verbaal van opneming.

Onze diensten

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact