Menu

Directievoering

Scroll verder

Tijdens de realisatiefase van het bouwproject komt het erop aan dat het gewenste bouwwerk binnen de gestelde eisen wordt gerealiseerd. Dan draait het om de 3 P’s van Planning, Product en Prijs. Sentus bewaakt deze facetten.

Door actief vooruit te denken kan de financiële kant van een bouwproject goed bewaakt worden. Na een goede voorbereidingsfase spelen efficiency en besluitvaardigheid een cruciale rol. Door de combinatie van samenwerking met de realisatiepartners én de ruimte voor inbreng van die partijen te matchen, wordt uiteindelijk een bouwwerk gemaakt van gewenste kwaliteit voor de eindgebruiker.

Onze diensten

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact