Menu

Haalbaarheidsstudie en businesscase vastgoed

Scroll verder

De doelen van de haalbaarheidsstudie en businesscase van een vastgoed initiatief kunnen zijn:

  • inventariseren en analyseren van uw huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voorzien;
  • beslis ondersteunend document intern voor bestuur en management en/of extern voor aantrekken van bijvoorbeeld vreemd vermogen.

Sentus screent het initiatief op basis van onderstaande relevante Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s):

Strategie – Passendheid van het voorliggend initiatief bij uw visie en vastgoedstrategie.

Functionaliteit – Geschiktheid voor beoogd gebruik en of benodigde aanpassingen.

Techniek – Bouwkundige en Installatietechnische eisen en/of inventarisatie bestaand gebouw.

Financieel – Investeringskosten, budget, huur, gebouwgebonden exploitatiekosten versus inkomsten, Cashflow vastgoedberekeningen.

Locatie – Geschiktheid van de lokatie voor beoogd gebruik en passendheid bij uw visie en strategie.

Onze werkzaamheden in deze fase omvatten in hoofdzaak:

  • het analyseren en formuleren van de huisvestingsbehoefte van de gebruikersorganisatie(s) of – in het geval van projectontwikkeling –de marktvraag;
  • het vaststellen van de ambities van de opdrachtgever en, indien bekend, de gebruikersorganisatie(s);
  • het onderzoeken van het gewenste gebouw- en locatietype;
  • het onderzoeken van de planologische, functionele, economische en juridische haalbaarheid van verschillende oplossingsrichtingen;
  • bedrijfswaarde vastgoedberekeningen;
  • indien van toepassing: het kiezen van een locatie
    (NB: een gegeven locatie kan ook uitgangspunt zijn voor het initiatief).

Onze diensten

Behoefte aan een persoonlijke oplossing?

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact