Menu

Strategisch Vastgoed Plan

Scroll verder

Voorbereid op de toekomst?
Veel zorgorganisaties zien het bepalen van hun vastgoedstrategie als een cyclisch proces dat eens in de paar jaar moet gebeuren. Dit resulteert vaak in een uitgebreide rapportage waarin de strategie op de datum van schrijven wordt vastgesteld. Door het uitgebreide en statische karakter van dergelijke beleidsplannen lopen zorgorganisaties tegen problemen aan zodra er zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen. Zodra het strategisch vastgoedplan niet meer up-to-date is, wordt het moeilijk dit als toetsend kader voor nieuwe initiatieven te hanteren. Regelmatig updaten van het plan is te veel werk omdat de rapportage zo uitgebreid is. Het plan belandt vervolgens in een stoffige la.

Sentus levert daarom een dynamisch strategisch vastgoedplan en heeft de benodigde tools aangepast om veranderingen op te kunnen vangen.

Dynamisch en compact
Sentus ziet strategisch vastgoedbeleid als een dynamisch geheel dat snel op deze nieuwe inzichten moet kunnen inspelen. Dit betekent dat de informatie en tools die nodig zijn voor het strategisch vastgoedbeleid, ook mee moeten kunnen veranderen. Rapportages worden ingekort tot het strikt noodzakelijke of zelfs weggelaten en informatie wordt gevisualiseerd en dynamisch gemaakt. Hierdoor kan uw strategische vastgoedbeleid meebewegen met uw organisatie en de omgeving.

Individuele aanpak
Sentus gelooft in een individuele aanpak. Geen rapportage met vaste hoofdstukken. Elke organisatie is anders en heeft eigen uitdagingen. Eerst bepalen we samen met u welke relevante ontwikkelingen er op uw organisatie afkomen en of dit consequenties heeft voor uw vastgoed. Uitgangspunt is daarbij uw zorgstrategie. Wat wil uw organisatie betekenen voor uw cliënt, bewoner en medewerker? En hoe kunt u dat met uw vastgoed zo goed en zo slim mogelijk ondersteunen en hiermee zelfs waarde toevoegen. Wat betekent dit voor uw vastgoed? Indien nodig gaan we intern het gesprek aan en geven we voorbeelden van wat er mogelijk is op vastgoedgebied om uw primaire proces te ondersteunen.

Daarna stellen we vast welke toekomstscenario’s er voor uw organisatie relevant zijn. Deze scenario’s worden gekwantificeerd en in een model gevat zodat ze aan te passen zijn op nieuwe inzichten. We bekijken samen hoe uw organisatie met deze toekomstscenario’s wil omgaan. Aan welke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) moet uw vastgoed voldoen? Welke huisvestingsconcepten wilt u aanbieden? Hoe gaat uw organisatie om met thema’s als duurzaamheid, ICT en toekomstbestendigheid?

Overtuigend en overzichtelijk
Uiteindelijk bepalen we samen met u welk transformatieplan het beste past binnen de geschetste toekomstscenario’s. Hierbij kijken we naar de kansen en risico’s in elk scenario en waar de mogelijkheden liggen om bij te sturen. We rekenen de financiële consequenties van het transformatieplan door in verschillende scenario’s op portefeuille- en pandniveau. Het uiteindelijk plan visualiseren we in overleg op een zo bondig en overzichtelijk mogelijke manier. Bijvoorbeeld door middel van een kaart, schema of infographics. Hiermee gaat het plan leven in uw organisatie en is het eenvoudiger aanpasbaar.

Onze diensten

Behoefte aan een persoonlijke oplossing?

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact