Menu

Disclaimer

Disclaimer

Scroll verder

De informatie op deze webpagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze wordt voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van de aangeboden informatie kan desondanks geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door gebruik van deze webpagina, wordt uitgesloten, voorzover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

Voorzover vanaf deze webpagina per hyperlink naar andere internetpagina’s wordt verwezen die door derden worden gebruikt, aanvaardt Sentus geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Sentus behoudt zich het recht voor om altijd wijzigingen en aanvullingen bij de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

Alle rechten voorbehouden.

De teksten en afbeeldingen op de Sentus website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doelen worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Wij wijzen erop dat op de website staande afbeeldingen vallen onder het auteursrecht van degenen die deze ter beschikking hebben gesteld.

Laatste nieuws

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact