Menu

Verkoop De State Hillegersberg te Rotterdam door Fundis aan Cofinimmo.

Scroll verder

Op 19 juli 2018 ondertekenden Cofinimmo en Fundis een overeenkomst, onder voorwaarden, betreffende de
verwerving van De State Hillegersberg te Rotterdam. Dit bestaat uit een geriatrisch revalidatiecentrum en een verpleeg- en verzorgingshuis welke ontwikkeld worden tot een modern centrum.

Sentus adviseert Fundis in dit traject vanaf de overname  van het voormalige Reuma Revalidatiecentrum te Rotterdam tot en met de ontwikkeling van het vastgoed. Dit betreft op hoofdlijnen de volgende adviezen in opdracht van Fundis:

  • Vanaf april 2016: Advies overname vastgoed RRR door Fundis.
  • Haalbaarheidsstudie van herontwikkeling huidig RRR: welke mogelijkheden bieden de huidige gebouwen voor de gewenste zorgverlening door Fundis (WelThuis, Transmitt en Zorgpension) en welke aanpassingen zijn hiervoor tenminste noodzakelijk.
  • Technical due dilligence van vastgoed RRR inzake overname vastgoed door Fundis.
  • Vanaf juni 2017: Programma van Eisen (functioneel, bouwkundig en installatietechniek, vlekkenplan, relatieschema’s, beschrijving maatregelen en eisen inzake healing environment).
  • Architectenselectie op basis van het door Sentus opgestelde fasedocument Projectdefinitie.
  • Voorontwerp: bouwmanagement, huisvestingsadvies en installatietechnisch ontwerp.
  • Definitief Ontwerp en indiening omgevingsvergunning: bouwmanagement, huisvestingsadvies en installatietechnisch ontwerp.
  • Zojuist gestart: Technische Ontwerpfase
Deel dit bericht Terug naar overzicht

Laatste nieuws

Meer weten? Neem gerust contact op.

Contact